reference

Adventní setkání partnerů JE Dukovany v Mohelně

Tradiční adventní setkání partnerů JE Dukovany proběhlo ve čtvrtek 3. prosince v kostele Všech svatých v Mohelně a následně v restauraci Mohelenský Dvůr. Koncert skupiny Coruscante Třebíč s programem Magnificat rozehřál všechny hosty, přestože se odehrál v chladném mohelenském kostele. Dynamický projev mladých hudebníků nenudil a navodil duchovní atmosféru v předvánoční době. Další společenská část se odehrála již v teple nedaleké restaurace. Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský přivítal všechny starosty a zástupce organizací regionu. V neformální atmosféře byl čas bilancovat, povídat nejen o pracovních záležitostech. Jako každoročně bylo možné také přispět dobré věci. Svůj stánek s vánočními výrobky navštívili téměř všichni hosté a zakoupením drobností podpořili Dětský domov Hrotovice.